Da li je prirodno uvek i bolje?

Da li je prirodno uvek i bolje?