Umivanje ujutru – da ili ne?

Umivanje ujutru - da ili ne?