O nama

Crystal Derma d.o.o. je osnovana početkom 2006. godine u Beogradu i bavi se proizvodnjom kozmetičkih proizvoda.

Vlasnica i direktorka preduzeća je Suzana Koprivica-Lujić, diplomirani farmaceut, specijalista farmaceutske tehnologije.

Osnovni principi Crystal Derme su:

 • proizvodnja kvalitetnih, bezbednih i efikasnih kozmetičkih odn. dermokozmetičkih proizvoda ispitanih u akreditovanim domaćim i stranim laboratorijama
 • korišćenje proverenih i kvalitetnih sirovina poznatih svetskih proizvođača
 • kontinuirana proizvodnja manjih serija koja prati dinamiku tržišta
 • stručno usavršavanje kadra
 • pružanje stručnih informacija o proizvodima
 • praćenje najnovijih svetskih dostignuća i trendova u oblasti kozmetologije i poštovanje važeće evropske regulative
 • konstantano održavanje i unapređenje kvaliteta

Svi proizvodi su napravljeni u vlastitoj razvojnoj laboratoriji.

CRYSTAL DERMA je implementirala i primenjuje:

certop-gmp-sr

 • sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001, od januara 2010. godine
 • sistem Dobre Proizvođačke Prakse (GMP) usaglašen sa zahtevima međunarodnog propisa: EudraLex Volume IV, od 2011. godine
 • sistem menadžmenta životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001, od decembra 2017. i
 • sistem upravljanja zaštitiom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa BS OHSAS 18001

Kvalitet kozmetičkih prozvoda Crystal Derme je pod stalnom kontrolom farmaceuta specijaista u Crystal Dermi i ovlašćenih ustanova u zemlji i inostranstvu.

Efikasnost strategije razvoja preduzeća potvrđuju naši dosadašnji rezultati, jer stalno raste broj korisnika naših proizvoda kao i mreža naših saradnika.

Proizvodi Crystal Derme se prodaju na čitavoj teritoriji Srbije i u većini zemalja u regionu.

PERSONALIZOVANA kozmetikaTESTIRANJE kozmetičkih proizvoda QACS LABRECENZIJE